Lämna ändringsförslag

Bro Jädran

Övrigt objekt, kvar
(Storvik)–Ockelbo–(Holmsveden)
Bro över Jädran strax norr om Järbo station, här i sitt ursprungliga utförande.  Foto: Okänd.
Bron äver Jädran strax norr om Järbo. Detta är den bro som byggdes 1915 och var i bruk till 2001. Den lär inte ha tagit något skönhetspris. Foto: Olle Thåström.
Den nya bron över Jädran strax norr om Järbo, byggd 2001 och helt färdig 2002. Snyggt arbete!  Foto: Olle Thåström.

Den sydligaste betydande bron på Norra stambanan, ursprungligen 1 spann om 21 m + 4 spann om 8,5 m, två större mellanpelare av fackverk i vattnet, två mindre på land.

Ny bro 1915 där de yttre spannen verkar ha varit av samma typ som på den äldsta bron, men sannolikt bytta för på det ena satt en skylt ATLAS 1915. Nya stöd, varav de mellersta tillsammans med mittspannet bildade en klumpig konstruktion av balkar i fackverk.

Den tredje bron tillkom 2001. Den är en s.k. samverkansbro (betongtråg på stålbalkar) i ett enda 57 m långt spann.

Det finns en fin redogörelse över brobygget steg för steg på Järboportalen Klicka här.

Kilometertal

235,380

Socken

Järbo

Kommun

Sandviken

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Bro Jädran

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: w2OBEV