Lämna ändringsförslag

Myrholmen

Banvaktsstuga, riven 1935
(Storvik)–Ockelbo–(Holmsveden)
146 Murholmen den 4 april 2015. Bilden visar linjen söderut där den sedan länge rivna stugan låg till höger ungefär mittför den närmaste kontaktledningsstolpen. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Den kvarlämnade källaren visar att här är platsen där människor levde en gång. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Även några nästan övervuxna grundstenar är kvar som ett litet kulturminne. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Ungefär hälften av grundstenarna ligger kvar. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Stora träd växer på källaren. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Källaren är mycket välbevarad, endast dörren har försvunnit med tiden. Foto: Olle Thåström.
146 Murholmen den 4 april 2015. Den bastanta källaren kommer nog att stå kvar i århundraden. Foto: Olle Thåström.

Ett rum och kök. Borde ha hetat Murholmen, men kanske tyckte SJ det lät för provinsiellt.

Var outhyrd sedan 1932-09-01 då den enligt en odaterad skrivelse (måste ha varit 1933-35) var en av flera stugor som bedömdes kunna frigöras för flyttning till Inlandsbanan.

Flyttad till Rahanåive, ombyggd till stationshus tillsammans med nr 116 Lönnemora.

Kilometertal

240,585

Nummer

146
45
1356

Socken

Järbo

Kommun

Sandviken

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Myrholmen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: b4AUxW