Lämna ändringsförslag

Ryggen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1981
(Storvik)–Falun
Ryggen mötesstation och hållplats okänt år. Det här är det tidigare läget av hållplatsbyggnaden norr om bangården och nära banvaktsstugan som syns uppe i backen till vänster. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Ryggen station troligen på 1930-talet. Trots att vägnätet och nästan all bebyggelse ligger på norra sidan av järnvägen har det nya stationshuset placerats på södra sidan mellan spåren och sjön Ryggen. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Stationshuset rivet i augusti 1981.

Studier av foton och spårplaner visar att det legat en liten expeditionsbyggnad på norra sidan av bangården nära dess västra ände. Den har senare ersatts av en större byggnad på södra sidan av spåren och ca 300 m längre österut. Det är den sistnämnda som revs 1981. När den byggdes och när den äldsta försvann är inte känt f.n.

Tillägg 2021: Den troligen första, mindre byggnaden i Ryggen stod för ett femtontal år sedan vid Gysinges centrum för byggnadsvård, och angavs där vara Ryggens första stationshus. Byggnaden hade då målats upp i olika linoljekulörer för att visa exempel på hur man kan måla äldre hus./RA

Kilometertal

73,812

Signatur

Ryg

Socken

Hosjö

Kommun

Falu

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Ryggen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wVÅoCS