Lämna ändringsförslag

Långsjön

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Storvik)–Falun
Långsjön station på 1930-talet. "Långsjön efter ombyggnad. Expedition och ställverk har sammanförts med bostadsdelen och vatten/avlopp och värme är nu indraget. Den gamla banvaktstugan har blivit stationshus." Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ursprungligen fanns här banvaktsstuga nummer 18. Banvakten skötte trafikplatsens växlar. Då bevakningssträckan drogs in 1896 övertog trafikavdelningen både stugan och skötseln av trafikplatsen.

Vid en jämförelse mellan en äldre bangårdsritning och bilden ovan visar det sig att banvaktsstugan dels flyttats några meter västerut, dels vridits från ett snett till ett vinkelrätt läge i förhållande till banan. Den skall därefter ha haft funktionen som stationshus.

Stationshuset sålt för rivning 1977 (Tåg 9/77).

Kilometertal

65,256

Signatur

Lsj

Socken

Stora Skedvi

Kommun

Säter

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Långsjön

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LD0VDW