Lämna ändringsförslag

Korsån

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Storvik)–Falun
Korså station med det 1918 byggda stationshuset. Så bör det vara även om Järnvägsmuseet uppger fototidpunkten till omkring år 1900. Foto: Okänd.
Korsån station på 1920-talet. Ångbåten Korså I anlöper bryggan vid stationen för att lämna och hämta passagerare, gods och post (järn fraktades på pråmar). Foto: Okänd.

1862 - 1954, till 1896 benämnd Källviken.

Från början fanns en kombinerad stations- och banvaktsstuga. Ett nytt stationshus byggdes 1918 strax öster om den äldre byggnaden.

Från den östra delen av bangården gick ett ca 350 meter långt stickspår ut mot nordväst till en brygga och lastningsplats vid sjön Hyens sydvästra ände. På den sex kilometer långa sjön fraktades virke och järn från Korså bruk.

Järnet hade i form av malm börjat sin resa på en smalspårig järnväg från gruvorna i Vintjärn till Ågs hytta. Efter smältning där forslades det vidare som tackjärn på samma bana till Svartbäcken vid sjön Hinsen, där det omlastades till båt och kördes till en brygga vid sjöns södra ände. Där har Hinsen sitt utlopp som efter några hundra meter bildar de fall vid vilka Korså bruk anlagts. Från Hinsen byggdes en hästbana till sjön Hyen och vid en kort sidobana till Korså bruk. Äver ett sågverk hade spårförbindelse med hästbanan.

Efter omlastning till hästbanan och bearbetning i Korså bruk transporterades slutprodukten, framför allt stångjärn, vidare på hästbanan ned till Hyen och vidare med båt till Korså station. Ytterligare en omlastning till järnvägsvagn krävdes och efter transport till Gävle en sista omlastning till fartyg innan järnet kunde lämna landet på sin väg till den slutliga användaren. Det var således en mycket omständlig och kostsam procedur.

Kilometertal

58,9

Signatur

Kor

Socken

Hofors

Kommun

Hofors

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Korsån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅånUäY