Lämna ändringsförslag

Igelboda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
Stockholm Saltsjöbanan–Igelboda–Saltsjöbaden

Anslutande bandelar

(Igelboda)–Solsidan

Igelboda station 1969. Här syns tydligt hur höga plattformarna vid Saltsjöbanan är i förhållande till de vid övriga järnvägar. Foto: Sven Ove Lundberg.
Igelboda station den 22 augusti 2013. Byggnaden skadades genom brand i februari samma år. De gamla träplattformarna är kvar som en kvarleva från järnvägens barndom. Foto: Bengt Gustavsson.
Igelboda station den 22 augusti 2013. Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset skadades allvarligt vid en brand den 28 februari 2013. F.n. diskuteras om byggnaden ska rivas eller repareras (2013-03-17).

2015-04-29 meddelas att SL överklagar kommunens beslut att vägra rivningslov. Ännu 2016 är saken inte slutligt avgjord.

Fortfarande år 2020 är läget detsamma, ingen vill betala.

2023 diskuteras en lösning där stationshuset rivs och Nacka stationshus, som inte kan stå kvar när man bygger tunnelbana, bro m.m., flyttas hit i stället.

Kilometertal

13

Signatur

Igb

Socken

Saltsjöbaden

Kommun

Nacka

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Igelboda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nWkkwS