Stallmon–Älvkarlebyverken

Bandel 199:1

Län

Uppsala

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Anmärkningar

Sidobana till bandel 199 (Tierp)-Orrskog-(Gävle)