Lämna ändringsförslag

Smedsta

Banvaktsstuga, kvar 2006
(Stålboga)–(Skebokvarn)

”Bläckhornet”, i bruk för Bed & Breakfast (not. 2006).

Även benämnd Hosjö (Eric Henriksson).

Notera att stugan enligt handlingarna i nedanstående försäljningsärende med tillhörande ritning har nummer och namn 622 Hosjö. Eftersom den enligt andra uppgifter haft nummer 625 och övriga banvaktsstugor nummer i samma nummerserie (så t.ex. har nr 622 tillhört den närmare Stålboga belägna banvaktsstugan Fågelhäll) måste flera nummerserier ha förekommit, såvida inte samtliga uppgifter om den nummerserien är felaktiga!

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-03-24 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga-Skebokvarn.

Anbud har inkommit å köp snarast möjligt av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga - Skebokvarn jämte uthus och tillhörande markområde om c:a 1800 kvm för ett belopp av 5.000 kronor.

Stugan, som inrymmer en lägenhet om 2 rum och kök, är uppförd av plank med ut- och invändig panel. Under stugan finnes ett mindre källarutrymme, tillgängligt utifrån. Stugans utseende framgår av närslutna 4 bansektionens ritning litt. Aå nr. 62. Uthuset inrymmer vedbod, avträde och materialbod. Båda byggnaderna äro väl underhållna och i gott stånd. Däremot är en vid uthuset utförd tillbyggnad för husdjur så bristfällig, att den är värdelös. Förutom tomten invid byggnaderna utgöres markområdet av åkerjord.

Vid uthyrande som tjänstebostad är lägenheten åsatt en årshyra av 249 kronor.

Då stugan numera icke erfordras för banbevakningen och det bjudna priset är godtagbart, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om byggnadernas och markens försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal.

Begärt bemyndigande erhölls omedelbart, men anbudsgivaren avstod från köpet, liksom en senare uppträdande spekulant.

Nummer

625
622 se anm

Socken

Dunker

Kommun

Flen

Län

Södermanland

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Smedsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LD9VSQ