Lämna ändringsförslag

Smedsta

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Stålboga)–(Skebokvarn)
622 Smedsta 2001. Foto: Hans Källgren.
622 Smedsta den 24 maj 2022. Det är den vänstra byggnadsdelen som är den f.d. banvaktsstugan. Foto: Hans Källgren.
622 Smedsta 1992. Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad bild. Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige (Denna reklamtext är återgiven då det är ett krav från Arkiv Digital för att bilden skall få användas). Foto: Okänd.

”Bläckhornet”, i bruk för Bed & Breakfast (not. 2006).

Även benämnd Hosjö (Eric Henriksson).

Notera att stugan enligt handlingarna i nedanstående försäljningsärende med tillhörande ritning har nummer och namn 622 Hosjö. Eftersom den enligt andra uppgifter haft nummer 625 och övriga banvaktsstugor nummer i samma nummerserie (så t.ex. har nr 622 tillhört den närmare Stålboga belägna banvaktsstugan Fågelhäll) måste flera nummerserier ha förekommit, såvida inte samtliga uppgifter om den nummerserien är felaktiga!

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-03-24 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga-Skebokvarn.

Anbud har inkommit å köp snarast möjligt av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga - Skebokvarn jämte uthus och tillhörande markområde om c:a 1800 kvm för ett belopp av 5.000 kronor.

Stugan, som inrymmer en lägenhet om 2 rum och kök, är uppförd av plank med ut- och invändig panel. Under stugan finnes ett mindre källarutrymme, tillgängligt utifrån. Stugans utseende framgår av närslutna 4 bansektionens ritning litt. Aå nr. 62. Uthuset inrymmer vedbod, avträde och materialbod. Båda byggnaderna äro väl underhållna och i gott stånd. Däremot är en vid uthuset utförd tillbyggnad för husdjur så bristfällig, att den är värdelös. Förutom tomten invid byggnaderna utgöres markområdet av åkerjord.

Vid uthyrande som tjänstebostad är lägenheten åsatt en årshyra av 249 kronor.

Då stugan numera icke erfordras för banbevakningen och det bjudna priset är godtagbart, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om byggnadernas och markens försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal.

Begärt bemyndigande erhölls omedelbart, men anbudsgivaren avstod från köpet, liksom en senare uppträdande spekulant.

Banvakter

1907 - 1909
Banvaktsförman
Karl Viktor Johansson Lindbom, f. 1880-07-08i Kisa (E), död här 1909-02-28 ("överkörd af tåget genom olyckshändelse"), se mer om olyckan genom att klicka här, sök därefter på 'Lindbom'.
Gift 1907 med Astrid Vilhelmina Eriksson, f. 1886 i Lillkyrka (T), död 1935 i Lilla Malma.
Inflyttad i juni 1907 från Kisa (E), hustrun inflyttad i samband med giftermålet i oktober 1907 från Dunker (D).
Efter mannens död utflyttade hustrun och de tre små barnen (det yngsta fött efter faderns död) i oktober 1909 till Flen.

1909 – 1910
Banmästare
Karl Ludvig Löfvegren (även Löwegren), f. 1877-05-19 i Skatelöv (G), död 1938-06-21 i banvaktsstugan nr 127 i Södertälje.
Gift 1897 med Hilda Vilhelmina Larsson, f. 1878 i Taxinge (B), död 1949 i Sankt Göran (A).
Inflyttad i juni 1909 från Turinge (B).
Utflyttad i februari 1910 till Dunker (D).

1910 – 1911
Erik Gilbert Åberg, f. 1884-09-24 i Årdala (D), död 1945-05-31 i Töcklanda, Kung Karl (U).
Gift 1906 med Hildur Maria Axelsson, f. 1881 i Frustuna (D), död 1936 i Ådö, Helgesta (D).
Inflyttad i november 1910 från Malmköping, Lilla Malma.
Utflyttad i oktober 1911 till Helgesta (D).

1911 – 1913
Axel Valfrid Karlsson, f. 1881-05-16 i Fridlevstad (K), död 1975-12-30 på ålderdomshemmet i Rödeby (K).
Gift 1907 med Alfrida Anna Viktoria Höglund, f. 1888 i Nikolai, Nyköping, död 1972 på ålderdomshemmet i Rödeby (K).
Inflyttad i november 1911 från Dunker (D).
Utflyttad i september 1913 till Svedvi (U).

I november 1913 inflyttar en arbetare Emil Arvid Eriksson med familj som hyresgäst. Bor kvar till 1921.

1921 - 1923
Extra banvakt
Henning Anton Andersson, f. 1896-12-09 i Dunker (D), död 1940-04-10 i Hedgården, Lilla Malma.
Gift 1919 med Anna Elisa Eriksson, f. 1900 i Dunker (D), död 1981 på Tunagården, Eskilstuna Kloster.
Inflyttad i november 1921 från Malmköping, Lilla Malma.
Utflyttad i november 1923 till Malmköping, Lilla Malma.

1923 – 1937
Johan August Karlsson, f. 1891-02-27 i Dunker (D), död 1960-05-30 i Röls gård, Dunker (D).
Gift 1914 med Adelia Lovisa Larsson, f. 1891 i Årla (D), död 1968 i Röls gård, Dunker (D).
Inflyttad i november 1923 från Dunker (D).
Utflyttad i april 1937 till Dunker (D).

Kilometertal

11,78

Nummer

625
622 se anm

Socken

Lilla Malma

Kommun

Flen

Län

Södermanland

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Smedsta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: häHW8m