Lämna ändringsförslag

Fågelhäll

Banvaktsstuga, kvar 2019
(Stålboga)–(Skebokvarn)
622 Fågelhäll den 20 november 2019. Foto: Hans Källgren.
622 Fågelhäll den 20 november 2019. Foto: Hans Källgren.
622 Fågelhäll den 20 november 2019. Foto: Hans Källgren.
622 Fågelhäll den 20 november 2019. Foto: Hans Källgren.

Även benämnd Hosjö.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1937-03-24 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga-Skebokvarn.

Anbud har inkommit å köp snarast möjligt av banvaktstugan nr. 622 å linjen Stålboga - Skebokvarn jämte uthus och tillhörande markområde om c:a 1800 kvm för ett belopp av 5.000 kronor.

Stugan, som inrymmer en lägenhet om 2 rum och kök, är uppförd av plank med ut- och invändig panel. Under stugan finnes ett mindre källarutrymme, tillgängligt utifrån. Stugans utseende framgår av närslutna 4 bansektionens ritning litt. Aå nr. 62. Uthuset inrymmer vedbod, avträde och materialbod. Båda byggnaderna äro väl underhållna och i gott stånd. Däremot är en vid uthuset utförd tillbyggnad för husdjur så bristfällig, att den är värdelös. Förutom tomten invid byggnaderna utgöres markområdet av åkerjord.

Vid uthyrande som tjänstebostad är lägenheten åsatt en årshyra av 249 kronor.

Då stugan numera icke erfordras för banbevakningen och det bjudna priset är godtagbart, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om byggnadernas och markens försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal.

Begärt bemyndigande erhölls omedelbart, men anbudsgivaren avstod från köpet, liksom en senare uppträdande spekulant.

Nummer

622

Socken

Dunker

Kommun

Flen

Län

Södermanland

Ändringsförslag till objektet Fågelhäll

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: iwGdwK