Lämna ändringsförslag

Gylsboda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1954
(Sölvesborg)–Olofström–(Älmhult)
Gylsboda station på - gissningsvis - 1920-talet. Här har barnen satts i främsta rummet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Gylsboda station andra hälften av 1950-talet. Det här uthuset byggdes om för att ersätta det gamla nedbrunna stationshuset. Det revs på 1970-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Gylsboda station den 6 april 1978. Persontrafiken pågår och ännu några år ska man kunna använda plattformen med sin "plåtstins" (påstigningsmärke) om man vill lämna Gylsboda per tåg. Som minne av stenindustrins användande av järnvägen finns också stenkranen kvar. 
 Foto: Bengt Gustavsson.
Gylsboda station den 31 oktober 2014. Ännu finns godsmagasinet kvar och stenkranen, men plattformen är borta. En kort period innan persontrafiken lades ned fanns här en lokalt byggd hållplatskur i Gylsboda. 
 Foto: Bengt Gustavsson.

Stationen hade ett litet underlag för persontrafik och tillkom närmast för utlastning av "den svarta graniten" som bröts på platsen.

Stationshuset brann ned till grunden natten mot den 24 mars 1954. Uthuset byggdes om till stationshus, vilket revs på 1970-talet.

Dagens Nyheter skriver torsdagen den 25 mars 1954:
Gylsboda järnvägsstation på linjen Älmhult-Sölvesborg brann ned till grunden natten till onsdagen. Endast kassaskåpet blev oskadat. Trafikplatsföreståndaren, trafikbiträdet S. A. Hansson, lyckades i sista minuten rädda sig tillsammans med sin lilla dotter. Allt hans lösöre liksom järnvägens och postens handlingar, biljetter m.m. brann upp.

En uppgift som återgetts i t.ex. Järnvägsbyggnader i Kristianstads län (1991) och som bildtext i Järnvägsmuseets bildarkiv, att stationshuset revs efter brand i början av 1930-talet är sålunda oriktig.

Kilometertal

25,208

Signatur

Gya

Socken

Örkened

Kommun

Osby

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Gylsboda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nÖaeÅv