Lämna ändringsförslag

Liljeholmen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1956
(Södra Tunnelmynningen)–(Älvsjö)
Liljeholmen station, äldsta stationshuset gatusidan i början av 1900-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Liljeholmen station omkring 1866, äldsta stationshuset som var i bruk till 1910. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Johannes Jaeger.
Liljeholmen station omkring 1911. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Liljeholmen station 1911.  Foto: Okänd.
Liljeholmen station, provisoriskt stationshus som användes 1909-1910 innan det nya kunde tas i bruk 1910. Varför det äldsta stationshuset som revs först 1912 inte kunde användas är okänt. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Stationen togs i bruk 1860. Det ursprungliga, i en våning uppförda stationshuset i trä, ersattes 1910 med ett nytt stationshus i tegel i två våningar. Det gamla stationshuset revs 1912.

Från järnvägens öppnande till 1930 låg här SJ huvudverkstad, 1930-31 flyttad till Tomteboda.

Kilometertal

4,46

Signatur

Lm

Socken

Brännkyrka

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Liljeholmen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: åWÅL2O