Södertälje Syd–Strängnäs nya–Eskilstuna

Bandel 358

Län

Stockholm
Södermanland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Anmärkningar

Svealandsbanan