Lämna ändringsförslag

Floby

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2007
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)
Floby station medan den fortfarande hette Sörby, dvs före 1912. Bild från Örebro Konstindustri AB. Foto: Okänd.
Floby station. Bild från Hartmans Konstförlag, Uppsala. Foto: Okänd.
Floby station, andra stationshuset 1953. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Floby station den 1 juli 2015, tredje "stationshuset". Somliga begrepp devalveras med tiden. Foto: Olle Alm.

Stationen inrättades 1867, då Sörby station (sign. S) flyttades hit efter att ha legat 2,5 km längre österut sedan den öppnats 1858.

Namnet Sörby behölls till 1912, då det ändrades till Floby.

Det första stationshuset var tidigare Laxå första stationshus, vilket flyttades hit 1868 och förlades på västra (norra) sidan av banan. Byggnaden revs i samband med dubbelspårsbygget (färdigt 1952). I stället tillkom ett stationshus på östra (södra) sidan vilket revs i slutet av januari 2007. Koordinaterna avser det sista stationshuset.

Det ursprungliga stationshuset i Sörby flyttades 1868 till stationens nya läge och blev där stinsbostad, fortfarande 1972 fanns huset kvar efter att ha flyttats ca 400 m västerut till Gullåkravägen. Finns det fortfarande kvar där?

Bild i Tåg 2/72, s. 15.

Kilometertal

357,399

Signatur

Fby

Socken

Floby

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Floby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VCO1Vv