Lämna ändringsförslag

Falköping C

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)

Anslutande bandelar

(Falköping/Ranten)–Vartofta–Jönköping C
(Ulricehamn)–Åsarp–(Falköping/Ranten)

Falköping station. Bilden ska enligt uppgift vara från 1860, dvs innan stationen bytte namn till Falköping-Ranten. Längst till höger syns Rantens hotell, som fortfarande finns kvar. Är det det äldsta kvarvarande järnvägshotellet? Foto: Okänd.
Falköping-Ranten station omkring 1902. Foto: Okänd.
Falköping C station med det 1935 uppförda stationshuset, det enda som SJ uppfört i 1930-talets funkisstil. Foto: Okänd.

Tillkom enligt Järnvägsdata 1858 som Falköping, 1895 ändrat till Falköping-Ranten och 1931 till Falköping C.

Enligt Gunilla Linde, Stationshus 1855-1895 skall namnet Falköping ha ändrats till Falköping-Ranten i och med att Södra stambanan öppnats, vilket skedde 1862-63 på delen Falköping-Jönköping och 1864 ända till Malmö. Stationshuset skall enligt samma källa ha byggts 1858.

Nytt stationshus taget i bruk den 7 februari 1935. Om byggnaden skriver Svenska Järnvägstidningen den 11 februari 1935:

Den nya stationsbyggnaden vid Falköpings central, som varit under arbete sedan ett år tillbaka och ersätter den år 1862 (anm: se ovan om byggnadsår) uppförda byggnaden, är nu färdig och togs i bruk den 7 d:s.

Den är uppförd av betong i utpräglat funktionalistisk stil enligt ritningar som järnvägsstyrelsens arkitektavdelning under ledning av arkitekt B. Jonsson utarbetat. Stationshuset är Sveriges modernaste, och golvytan upptar 530 kvm mot 770 i den gamla byggnaden. Kostnaderna för byggnaden belöpa sig till 270,000 kr. Byggnadens moderna exteriör motsvaras av ett lika modernt inrett inre, med utmärkta bekvämligheter för de resandes bruk. Främst märkas i detta avseende byffén, väntsalarna och nattväntsalen. I samband med stationsbyggnaden har även uppförts en byggnad för postverkets behov.

Det nya stationshuset är byggnadsminne sedan 1986.

-------------------------------------------------
En äldre timrad byggnad (12A) som till 1935 använts som överliggningshus för trafikavdelningens personal avsågs att rivas, men i stället överläts den på Föreningen för Skidlöpningens främjande i Sverige (Skidfrämjandet). Avsikten var att återuppföra den som klubbstuga på Mössebergsplatån invid den s.k. Pankasjön. Då ändamålet ansågs böra stödjas och byggnadens värde inte uppgick till mer än 200-300 kr överläts den kostnadsfritt på föreningen.

Kilometertal

343,630
0

Signatur

F

Socken

Falköping

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland

Byggd

1934-35

Ändringsförslag till objektet Falköping C

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OZ00är