Lämna ändringsförslag

Fåglavik

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)
Fåglavik station, enligt uppgift på 1920-talet. Den närmaste byggnaden är särskilt intressant. Den är nämligen en f.d. banvaktsstuga för ungkarlar. Vid Västra stambanan uppfördes ursprungligen ett antal mycket små banvaktsstugor avsedda för ogifta banvakter. Man kom dock snart underfund med att det inte var någon särskilt god idé, bl.a. hade banvakterna en irriterande vana att gifta sig. Så de små byggnaderna kom i stället att användas som uthus av olika slag och i några fall till och med som tillfälliga stationshus. Vilken funktion stugan i Fåglavik hade är inte känt, den finns inte med på en bangårdsritning från 1927. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Axel Ohrlander.

I mars 2018 har stationshuset förklarats som statligt byggnadsminne. Motivering Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Från bangården har ett drygt två km långt spår gått ut åt nordost - norr till Kåryds grusgrop, på en bangårdsritning från 1927 felaktigt kallad Kåhög.

Kilometertal

371,157

Signatur

Fk

Socken

Hudene

Kommun

Herrljunga

Län

Västra Götaland
Älvsborg

Ändringsförslag till objektet Fåglavik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0IEJÄs