Lämna ändringsförslag

Björsgård

Banvaktsstuga, riven före 1931
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)

Om denna stuga finns inga närmare uppgifter kända. Dess existens är dokumenterad på expropriationskartan och i en promemoria som upprättats 1931 inom II distriktet sedan ortsbor begärt att en hållplats skulle inrättas vid Björsgården i Borgunda.

I promemorian anförs att: "... flertalet intressenter önska hållplatsen förlagd till plankorsningen vid Björsgården, där mark finnes disponibel å området för en numera riven banvaktsstuga."

Namnet är antaget efter stamfastigheten.

Banvakter

Gustaf Larsson, f. 1835-06-08 i Floby (R).
Gift med Anna Caisa Carlsdotter, f. 1834-09-30 i Gökhem (R).
Inflyttad 1859 från Floby (R).
Utflyttad 1869 till Nord-Amerika.

Anders Peter Larsson, f. 1836-12-16 i Hool (P).
Gift med Caisa Petersdotter, f. 1837-01-20 i Stenstorp (R).
Inflyttad 1869 från Falköping.
Utflyttad 1876 till Stenstorp (R).

Anders Larsson, f. 1848-07-17 i Sjogerstad (R).
Ogift
Inflyttad 1877 från Sjogerstad (R).
Utflyttad i november 1896 till Stenstorp (R).

Kilometertal

324,7

Nummer

?

Socken

Borgunda

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Björsgård

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: prJgrÖ