Lämna ändringsförslag

Morbäcken

Banvaktsstuga, riven efter 1998
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)
202F Morbäcken närmast i bild och längre bort 203 Morbäcken. Bilden som är tagen 1973 "tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad bild. Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige." Denna reklamtext är inlagd eftersom det är ett krav från Arkiv Digital för att bilden skall få användas. Uppgiften om digitalfotografering kan knappast stämma. Den tekniken förekom inte så tidigt som 1973. Foto: Okänd.

En bäck nära stugan heter Marbäcken. Namnet Marbäck och Marbäcken är väl dokumenterat i omgivningen. Däremot förekommer Morbäcken bara som namn på de två banvaktsstugorna här. Det ligger nära till hands att anta att de egentligen skulle heta Marbäcken men att något misstag begåtts så att de i stället fick heta Morbäcken.

Kilometertal

327,909

Nummer

202F

Socken

Stenstorp

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Morbäcken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BårRXl