Lämna ändringsförslag

Torbjörntorp

Banvaktsstuga, riven
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)

Stugan var av modell 1872 höger.

Ur distriktschefens (II distriktet) skrivelse 1937-08-13:

"Ang. försäljning av banvaktsstugor.

Sedan för statens järnvägar obehövliga banvaktsstugor utbjudits till salu ha anbud erhållits å tre banvaktsstugor med tillhörande markområden, samtliga belägna inom 8 bansektionen. Rörande sagda stugor får distriktschefen anföra följande.

Banvaktsstugan n:r 196 Torbjörntorp, vid km. 338+918 å linjen Valtorp-Falköping.

Stugan är belägen intill en med låsta grindar försedd plankorsning, som efter huvudvägens friläggning endast användes av jordägare med marker å båda sidor om banan. Å stuguområdet förekommande planteringar m.m. skymma icke vägfarandes sikt mot banan. Utrymme för eventuellt dubbelspår är undantaget från det det ursprungliga banvaktsstuguområdet och kommer att behållas i statens järnvägars område.

...

Då stugorna ej anses erforderliga som tjänstebostäder för någon S.J-personal och då anbuden anses godtagbara med hänsyn till å stugorna behövliga reparationsarbeten, får distriktschefen hemställa om bemyndigande att försälja dem."

Begärt bemyndigande erhölls och stugan med mark om ca 750 kvm såldes för 2800 kr till fröken Hulda Ohlsson, Torbjörntorp.

Kilometertal

338,918

Nummer

196

Socken

Torbjörntorp

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Ändringsförslag till objektet Torbjörntorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0SYf7Ä