Lämna ändringsförslag

Härstorp

Banvaktsstuga, riven tidigast 1937
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)

Stuga av 1872 års modell höger.

Distriktschefen (II distriktet) skriver 1937-06-30 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning till rivning av banvaktsstugan nr 188 Härstorp med tillhörande uthus å linjen Odensberg - Floby.

Från banvakten Ivar Svärd i Falköping har hit inkommit ett anbud å 500:- kronor på inköp och rivning av här ovan rubricerade banvaktsstuga med tillhörande uthus. Banvaktsstugan, som är uppförd av timmer år 1874, innehåller 1 rum och kök. Utseendet framgår närmare av bifogade 5 baningenjörens ritning nr 582/1925. Sedan den 1 sistlidne april har stugan stått tom och beräknas ej kunna uthyras framdeles. Banvaktsstugan är nu icke behövlig för statens järnvägar.

Då det här ovan angivna anbudet anses vara godtagbart för statens järnvägar, får distriktschefen hemställa om bemyndigande att försälja banvaktsstugan med tillhörande uthus för rivning."

Blyertsanteckning i försäljningsärendet: Invid stugan finnes en korsning med enskild väg. Stuguområdet är enl biö mycket litet, men erfordras en del av detsamma för framtida dubbelspår. Det begärda bemyndigandet erhölls omgående.
Biö = baningenjören.

Kilometertal

352,006

Nummer

188
89

Socken

Gökhem

Kommun

Falköping

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Byggd

1874

Ändringsförslag till objektet Härstorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: böäkvy