Lämna ändringsförslag

Källeryd

Banvaktsstuga, riven före 1961
(Skövde)–Stenstorp–Falköping/Ranten–(Herrljunga)
178 Källeryd 1920. Stugan är förlängd åt vänster. Det är märkligt hur nära banan man kunde placera ett bostadshus i gamla dagar. Något dubbelspår är ännu inte byggt, varför spåret vi ser på bilden bör vara det ursprungliga från 1858. Och stugans läge bör alltså hela tiden ha varit detsamma. Bilden kommer från Västergötlands Museum. Foto: Okänd.

"Riven" innebär i det här fallet - glädjande nog - att stugan är flyttad ca 150 m, till den södra sidan av banan, där den fortfarande (2010) finns kvar, med koordinaterna 6446376 - 1345848.

Som framgår av bilden ovan var stugan ursprungligen av 1855 års modell, men hade före fototidpunkten blivit förlängd bakåt. Senare tillbyggdes den med en vinkeldel mitt på den vänstra långsidan, vilket framgår av en bangårdsritning i samband med att vatten- och avloppsledning avsågs dras in 1937.

Kilometertal

366,285

Nummer

178
79

Socken

Källunga

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Källeryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GP5ÄP8