Lämna ändringsförslag

Fagersanna

Banvaktsstuga, kvar 2014
(Skövde)–Karlsborg
299 Fagersanna. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
299 Fagersanna den 31 augusti 2005.  Foto: Jöran Johansson.
299 Fagersanna med ny kulör den 14 september 2014. Foto: Olle Alm.

Brunnen 1999 men återuppförd.

Ur skrivelse 1931 från distriktschefen (II distriktet) till Kungl Järnvägsstyrelsen:
"Anbud föreligger för närvarande rörande /.../ banvaktsstugan 299 Fagersanna å linjen Fagersanna-Mölltorp. Anbud å 3000:- för banvaktsstugan jämte uthus och tomt om c:a 1800 kvm har avgivits av f.d. banvakt T. A. Andersson, som för närvarande förhyr stugan. Hyran utgår för närvarande med 264 kr pr år. Stugan, som är uppförd i huvudsaklig överensstämmelse med ritning Bbr 8984 ("1872 års modell") innehåller 1 rum och kök med en fri golvarea av 35 kvm. Banvaktsstugan har ej sådant läge att den inverkar skymmande på sikten vid intillvarande vägövergång. Såväl stugan som tillhörande tomtområde är för Statens järnvägar obehövligt och kan ej heller väntas framdeles bliva erforderligt för Statens järnvägars behov, enär redan nu en lägenhet står outhyrd och något ökat behov av bostäder för trafikavdelningen icke väntas uppkomma.

Enär [stugan] torde behöva undergå ganska omfattande reparationer ifall den skall behållas av statens järnvägar får jag föreslå att det föreliggande köpeanbudet antages.

Anbudet godkändes av Kungl. Järnvägsstyrelsen och köpeavtal upprättades i oktober 1931.

Banvakter

1876 – 1899
Jakob Magnus Svärdman, urspr. Svärd, f. 1840-12-10 i Fridlevstad (K), död 1939-04-20 på ålderdomshemmet i Nässjö.
Gift 1) 1865 med Anna Maria Magnusdotter, f. 1840 i Barkeryd (F), död 1873 i bvst 7 Ottebol i Ny (S).
Gift 2) 1874 med Klara Magnidotter, f. 1848 i Barkeryd (F), syster till S:s första hustru, död 1918 i Björkhult, Ransberg (R).
Inflyttad i oktober 1876 från Säby (F).
Utflyttad i januari 1899 till banvaktsstugan 763 Åsen i Mölltorp (R).

1899 – 1908
Svante Johansson, f. 1853-06-03 i Vedum (R), död 1909-12-26 i Häggatorp, Mossagården i Laske-Vedum (R).
Gift 1876 med Josefina Andersdotter, f. 1854 i Bäve (O), död 1918 i Häggatorp Kyrkelund i Laske-Vedum (R).
Inflyttad i januari 1899 från banvaktsstugan 763 Åsen i Mölltorp (R).
Utflyttad i november 1908 till Laske-Vedum (R).

1908 – 1910
Ture Alfred Andersson, f. 1862-05-11 i Kyrkefalla (R), död 1934-03-05 i Tunhem Fagersanna Sörgården i Ransberg.
Gift 1887 med Anna Matilda Pettersson, f. 1856 i Vesene (P), död 1933 i Tunhem under Fagersanna Sörgården i Ransberg.
Inflyttad i oktober 1908 från banvaktsstugan 760 Marhult i Ransberg.
Utflyttad i oktober 1910 till Skövde sfs.

Som framgår ovan återkom Andersson vid okänd tidpunkt som hyresgäst. Han köpte stugan 1931.

1911 - 1912
Alfred Johansson, f. 1868-07-19 i Uråsa (G), död 1940-04-15 i Hasslum Sörgård, Skövde.
Gift 1893 med Kristina Olsson, f. 1872 i Borgsjö (Y), död 1950 i Skövde.
Inflyttad i januari 1911 från Skövde sfs.
Utflyttad i mars 1912 till Skövde lfs.
Hade barn f. 1894, 1898 i Borgsjö (Y), 1901 i Jörn (AC), 1904, 1905 i Nederluleå (BD) och 1908 i Bodarne (T).

1912 - 1920
Nils Oskar Johansson Hedberg, f. 1880-03-09 i Sventorp (R), död 1959-10-16 i Fagersanna Björkkullen, Ransberg.
Gift 1906 med Kristina Charlotta Karlsson, f. 1886 i Forsby (R), död 1937 i Tibro järnvägsstation, Kyrkefalla (R).
Inflyttad i april 1912 från Frösve (R).
Utflyttad i april 1920 till bvst 750 Kungsryd i Sventorp (R).

1920 - 1921
Oskar Emil Johansson, f. 1890-09-17 i Daretorp (R), död 1953-10-14 i Björkkulla, Daretorp (R).
Ogift.
Inflyttad i april 1920 från Forserum (F).
Utflyttad i maj 1921 till Rämen (S).

1921 - 1923 - ?
Johan Valdemar Andersson, f. 1890-10-05 i Älgarås (R), död 1952-05-13 i Alingsås.
Gift 1919 med Ragnhild Berta Rodin, f. 1900 i Lerum (P), död 1978 i Alingsås, omgift Magnusson 1968.
Inflyttad i maj 1921 från Kyrkefalla (R).
Kvar 1923.

Kilometertal

342,524

Nummer

299
759

Socken

Ransberg

Kommun

Tibro

Län

Västra Götaland

Byggd

1876

Såld

1931

Ändringsförslag till objektet Fagersanna

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: aEAÄ3P