Lämna ändringsförslag

Hasslum

Banvaktsstuga, riven 2008–2011
(Skövde)–Karlsborg
287 Hasslum, plan över stugan med markområde vid försäljningen 1937. Av planen framgår att stugan är av 1872 års modell vänster. "Måttlig sikt" innebär en viss nivå på siktförhållandena som i sin tur reglerar t.ex. vilka säkerhetsanordningar i vägövergången som krävs eller kan avvaras.
287 Hasslum den 9 oktober 2003. Stugan har i privat ägo blivit kraftigt ombyggd.  Foto: Jöran Johansson.
287 Hasslum den 9 oktober 2003. Foto: Jöran Johansson.

Även benämnd Brokvarn.

Ombyggd, eternitklädd. Stod tom 2003, kvar 2008-04-02.

2011 noterades att stugan var borta och att det måste ha varit några år sedan den revs.

---------------------

Ett rum och kök, 35 kvm fri golvyta, tomt 2100 kvm.

1936 föreslagen till försäljning:
"Anbudsgivaren är en pensionerad banvakt. Stugan är i dåligt skick. Utfartsväg finnes."

Årshyra 300 kr. Anbudssumma 3500 kr. Köpare f.d. banvakten Alfred Johansson, Hasslum.

Distriktschefen uttalade efter omarbetning av avtalsförslaget:
"Banvaktsstugan är belägen intill väg, från vilken sikten kan tänkas komma att skymmas av å stuguområdet förekommande anläggningar. Till förhindrande av sådant förhållande har emellertid införts en bestämmelse i köpeavtalet, som förbjuder anordnande av skymmande anläggningar å ett område, som å en till köpeavtalet fogad ritning är särskilt utmärkt.

Avståndet från spårmitten till banvaktsstugans närmaste gavel är 14,5 m."

Kilometertal

316,502

Nummer

287
746

Socken

Skövde

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland

Byggd

1876

Ändringsförslag till objektet Hasslum

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VpHG0ö