Lämna ändringsförslag

Igelstorp

Banvaktsstuga, riven 1984
(Skövde)–Karlsborg
F.d. 748 Igelstorp station vintern 1977. Stugan är ett bostadshus för trafikpersonal, dvs ett hus 9, men har med stor sannolikhet ursprungligen varit banvaktsstuga nr 748. Den revs 1978 eller kort tid därefter. Foto: Bernt Bayard.

Stugan finns med på Häradsekonomiska kartan 1877-82, betecknad som banvaktsstuga. Troligen är det denna stuga som även finns på ekonomiska kartan 1959 men utan särskild beteckning. Den finns inte medtagen i den senaste nummerserien, vilket med stor sannolikhet beror på att den övertagits av trafikavdelningen på ett tidigt stadium. På en bangårdsritning från år 1949 är den åsatt nr 9, dvs bostadshus för stationspersonal.

Numret 748 är också märkligt. Stugan närmast västerut (Huseby i Forsby socken) har nämligen också nr 748 under alla år i kyrkböckerna. Eventuellt ska stugan i Igelstorp ha nr 748a, mera sannolikt är att stugan Huseby haft nr 747, men inget är bekräftat.

Banvakter

1878 - 1888
Banvaktsförman
Johannes Nilsson Lindgren, f. 1850-09-28 i Moheda (G), död 1941-08-21 på Alviksvägen 237 i Alvik, Bromma (A).
Gift 1876 med Kajsa Johansdotter, f. 1846 i Gudhem (R), död 1928 på okänd ort.
Inflyttad i november 1878 från bvst 749 Igelstorp, Sventorp.
Utflyttad i februari 1888 till Bodarne (Ramundeboda) (T) och därifrån i februari 1901 till 766, senare 302, senare 318 Motala grindar i Hallsberg (T), där han blir banmästare. Utflyttad (pensionerad) i november 1913 till egna fastigheten Östlunda nr 1 i Kumla (ägd av honom sedan tidigare). Flyttar därefter flera gånger till olika platser i landet.

1884 - 1890
Extra banvakt
August Eriksson, f. 1860-08-25 i Hjälstad (R), död 1918-07-29 vid Järnvägen, Skövde.
Ogift.
Inflyttad 1884 från Lund i Sventorp, där han varit dräng.
Utflyttad i februaari 1890 till Ockelbo (X).

1889 - 1889
Banvaktsförman
Karl Fredrik Lundblad, f. 1859-08-15 i Skara, död 1940-11-17 i Strömsberg Ledsgården i Stenstorp (R).
Gift 1889 med Sofia Margareta Kilström, f. 1866 i Holmestad (R), död 1929 i Strömsberg Ledsgården i Stenstorp (R).
Inflyttad i januari 1889 från Väring (R), hustrun från fosterföräldrar i Sofieberg, Sventorp.
Utflyttad i december 1889 till Fredsberg (R).

1890 - 1893
Banvaktsförman
Edvard Olofsson, f. 1849-07-16 i Ödenäs (P), död 1929-10-13 i Karlsberg, Krogstorp i Mölltorp (R).
Gift 1878 med Stina Kajsa Andersdotter, f. 1852 i Ödenäs (P), död 1923 i Karlsberg, Krogstorp i Mölltorp (R).
Inflyttad 1890 från 750 Kungsryd i Sventorp.
Utflyttad 1893 till 749 Igelstorp.

En stationskarl August Hellstrand flyttar in 1905 och ut 1909.

F.d. banmästare
Karl Damm, f. 1844-04-04 i Friggeråker (R), död 1926-07-21 i Björkelund, Lerbäck (T).
Gift 1877 med Johanna Katarina Danielsson, f. 1843 i Gränna, död här 1913.
Inflyttad i juli 1909 från 754 Tibro i Kyrkefalla (R).
Utflyttad i april 1914 till Lerbäck (T).

Kilometertal

Ca 321,375

Nummer

-
748

Socken

Sventorp

Kommun

Skövde

Län

Västra Götaland

Byggd

troligen 1876

Ändringsförslag till objektet Igelstorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YyzEhQ