Skövde–Axvall

Bandel 438, SJ-distrikt 36 bs

Län

Västra Götaland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1904