Lämna ändringsförslag

Myråsen hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, riven
(Skara)–Kinne Malma–Gössäter–Vänern/Hellekis hamn

Uppgiftslämnaren skriver: "Kombinerat hus för banvakt och väntsal. Placeringen av denna är intressant, men inte helt ovanlig. Den låg på sockengränsen mellan två socknar som delade på installationerna. Gränsen mellan Skara och Götene går rakt igenom Myråsen idag. I Myråsen fanns äggutlastning, mejeri, charkuteri, affär och smedjor. Banvaktsstugan finns kvar men är flyttad en bit och kraftigt ombyggd så den ser ut som en villa idag. En villa med vitt tegel."

Den övre markeringen på kartan nedan avser läget av hållplatsen enligt den ekonomiska kartan från 1960. Det ser ut som om hållplats-/banvaktsstugan var flyttad innan dess. Enligt spårplan låg stugan söder om vägövergången så som den nedre markeringen visar.

Kilometertal

137,388

Signatur

Myå

Nummer

?

Socken

Ova

Kommun

Götene

Län

Västra Götaland

Byggd

1886

Ändringsförslag till objektet Myråsen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: QDUg8Ä