Lämna ändringsförslag

Kinnemalma

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2018
(Skara)–Kinne Malma–Gössäter–Vänern/Hellekis hamn
Kinne-Malma station i juni 1990. Foto: Sven Olof Muhr.
Kinne-Malma station i juni 1990. Foto: Sven Olof Muhr.

Trafikplatsen anlagd 1889. Benämnd Malma till 1915, därefter Kinne-Malma, vid okänd tidpunkt ändrat till Kinnemalma.

Envånings stationshus i trä uppfört 1938.

I anknytning till bilderna ovan skriver Sven-Olof Muhr:
"Stationsbyggnaden ligger ännu våren 2018 kvar i prydligt skick med namnskylt.

Vid stationen anslöt Malma - Haggårdens järnväg, vars huvudsakliga transporter utgjordes av kalk från täktverksamheten på Kinnekulle. Omlastningsterminalen vid Kinnemalma låg på området norr om stationsbyggnaden. 600-mm-spåret från Haggården förgrenades här till totalt fyra spår. Parallellt med dessa fanns tre rundgångsspår med 891 mm spårvidd. Västgötabanans huvudlinje passerade längs områdets östra kant."

Kilometertal

152,961

Signatur

Knm

Nummer

38

Socken

Fullösa

Kommun

Götene

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Såld

1981

Ändringsförslag till objektet Kinnemalma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 7AGu68