Lämna ändringsförslag

Kinnemalma

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2018
(Skara)–Kinne Malma–Gössäter–Vänern/Hellekis hamn
38 Malma kombinerad hållplats- och banvaktsstuga troligen 1911 (museet uppger 1900-1910). Sannolikt ses på bilden, från vänster banvakten tillika hållplatsföreståndaren Johan Gustaf Lundblad samt barnen Märta (1900-1984), Sven Gustaf Vilhelm (1909-1920), Anna Alvida (1895-1968), Helny Johanna Margareta (1905-1989) och Estrid Maria (1903-1987) samt hustrun Ida Maria. Det fanns ytterligare ett par barn i familjen vilka inte är närvarande här, Karl (1897-1963 och Erik Hjalmar (1901-1977). Mannen längst till höger är okänd. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: J.A. Käck.
Kinne-Malma station i juni 1990. Foto: Sven Olof Muhr.
Kinne-Malma station i juni 1990. Foto: Sven Olof Muhr.
Kinne-Malma hållplats- och banvaktsstuga i ombyggt skick den 18 augusti 2021. Fortfarande kan man få veta hur långt det är till Göteborg och hur högt över havet man befinner sig. Foto: Michael Erhardsson.

Trafikplatsen anlagd 1889. Benämnd Malma till 1915, därefter Kinnemalma, vid okänd tidpunkt (mellan 1937 och 1950) ändrat till Kinne-Malma.

Envånings stationshus i trä uppfört 1938.

I anknytning till bilderna ovan skriver Sven-Olof Muhr:
"Stationsbyggnaden ligger ännu våren 2018 kvar i prydligt skick med namnskylt.

Vid stationen anslöt Malma - Haggårdens järnväg, vars huvudsakliga transporter utgjordes av kalk från täktverksamheten på Kinnekulle. Omlastningsterminalen vid Kinnemalma låg på området norr om stationsbyggnaden. 600-mm-spåret från Haggården förgrenades här till totalt fyra spår. Parallellt med dessa fanns tre rundgångsspår med 891 mm spårvidd. Västgötabanans huvudlinje passerade längs områdets östra kant."

Banvakter

1892 - 1931
Banvakt och stationsförman
Johan Gustaf Lundblad, f. 1867-12-17 i Skånings-Åsaka (R), död 1956-12-30 i Skara.
Gift 1892 med Ida Maria Augustsdotter, f. 1866 i Härlunda (R), död 1953 i Skara.
Inflyttad i juli 1892 från föräldrahemmet Lilla Katthagen i Skånings-Åsaka (R).
Utflyttad i januari 1931 till Axberg i Götene (R).

Kilometertal

152,961

Signatur

Knm

Nummer

38

Socken

Fullösa

Kommun

Götene

Län

Västra Götaland
Skaraborg

Såld

1981

Ändringsförslag till objektet Kinnemalma

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄJjIåk