Lämna ändringsförslag

Gärsnäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2012
Simrishamn–Gärsnäs–Tomelilla

Anslutande bandelar

(Köpingebro)–(Gärsnäs)–(Sankt Olof)

Gärsnäs station. Bilden tagen före om- och tillbyggnad på 1920-talet. Foto: Okänd.
Gärsnäs station den 30 juni 1979. Foto: Bengt Gustavsson.
Gärsnäs station den 30 juni 1979. Rälsbussen på spåret mot S:t Olof är en av de två s.k. skinnebussar som museiföreningen Skånska Järnvägar köpte från Danmark 1975. De liknar den svenska modell som tillverkades av Hilding Carlsson i Umeå, men var byggda av Scandia i Randers. Tyvärr är de inte "i livet" längre. Foto: Bengt Gustavsson.
Gärsnäs station den 8 maj 2009. Foto: Bengt Gustavsson.
Gärsnäs station den 8 maj 2009. Foto: Bengt Gustavsson.
Gärsnäs station den 11 augusti 2012, spårsidan. Foto: Olle Alm.
Gärsnäs station den 11 augusti 2012. Foto: Olle Alm.
Gärsnäs station den 11 augusti 2012, gatusidan. Foto: Olle Alm.

Det gamla stationshuset i trä ersattes hösten 1894 med ett nytt i tegel i samband med att Ystad-Gärsnäs järnväg anslöts. Den gamla byggnaden flyttades två km till Gärsnäs gård, där den fortfarande 2012 finns kvar.

Olle Alm 2012-08-17:
"Stationshuset är en långsträckt byggnad i rött tegel och har byggts till på spårsidan med en stor takkupa av samma slag som finns på övriga stationshus längs bansträckan Tomelilla-Simrishamn. Huset är idag till synes privatägt bostadshus. Den nuvarande hållplatsen med perrong och plastkur är endast obetydligt förskjuten åt väster i förhållande till stationshuset. Öster om stationshuset ligger en tvärställd röd tegelbyggnad, som med all sannolikhet hör till järnvägsområdet. Byggnaderna och hållplatsen ligger på spårets södra sida. (Besök augusti 2012)."

Kilometertal

84,676
136,522
27,261

Signatur

Gss

Socken

Stiby

Kommun

Simrishamn

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Gärsnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LqQJHo