Lämna ändringsförslag

Skoghult

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2009
(Ruda)–Skoghult–Älghult

Anslutande bandelar

Mönsterås–(Sandbäckshult)–(Skoghult)–Fagerhult

Skoghult station troligen på 1930-talet. Foto: Erik Johansson, Fröseke.
Skoghult station den 19 juni 1963, infarten från Fagerhult. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 19 juni 1963. Enstaka godståg ska passera än en tid, men i övrigt är det stilla på denna järnvägsknut. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Även utan spår är detta en verklig pärla. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Till en fin station hör förstås en fin stationsklocka. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. En av flera plattformar som ligger kvar. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Det äldsta stationshuset ligger fortfarande kvar. Det byggdes till Mönsterås - Åseda järnväg 1912 och ersattes av ett nytt 1922 då Ruda - Älghults järnväg korsade MÅJ här. Spåren gick på andra sidan huset. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station, gamla stationshuset den 29 september 2014. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 29 september 2014. Utanför bangården vid linjen mot Sandbäckshult ligger en f.d. lastkaj. Foto: Jöran Johansson.
Skoghult station den 13 augusti 2016. Flaggstångsfundamentet är gjort av räler.  Foto: Matthijs Osse.
Skoghult station den 13 augusti 2013. Den ena rälen är märkt GHH 1921 RÄJ. GHH står för tillverkaren Gutehoffnungshütte och 1921 visar att det är ett stycke originalräls från byggandet av Ruda - Älghults järnväg, den ena av linjerna förbi Skoghult, vilken var färdig hit 1922. Foto: Matthijs Osse.
Skoghult den 13 augusti 2016. Den andra rälsbiten är märkt 1905 ROJ och visar att det är ett stycke originalräls. Foto: Matthijs Osse.

Ursprungligen Hinshults hållplats med hållplatsstuga av banvaktsstugetyp ca 200 m söder om det senare (1922) byggda stationshuset. Gamla stationshuset kvar 1990.

Bostadshuset (sannolikt det ursprungliga stationshuset) såldes 1961 för 10600 kr. Stationshuset såldes 1967 för 23500 kr.

Kilometertal

56,5
43,1

Signatur

Sko

Socken

Kråksmåla

Kommun

Nybro

Län

Kalmar

Byggd

1922

Ändringsförslag till objektet Skoghult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: o160nÄ