Lämna ändringsförslag

Fågelhem hlp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2019
(Rimforsa)–Vimmerby–(Hultsfred)

Banmästarbostad, som enligt spårplan från 1899 även inrymde väntrum. Banmästarbefattningen som också omfattade ansvaret för hållplatsen indrogs 1917, varefter stugan beboddes av banvakter med deras resp. hustrur som platsvakt (uppgifter ur Östra Centralbanan, Adell - Brännlund, 1999).

Den blygsamma godstrafiken upphörde omkring 1946 och stickspåret revs 1949.

1938 intogs stugan i banvaktsstugeserien och fick nr 730 som tidigare varit åsatt den då frånsålda banvaktsstugan Krönsnäs. 1940 uppsattes en mycket liten väntkur.

Till salu 2019.

---------------------------------

Ca 400 meter norr om hållplatsen anlades 1945-1946 ett sågverk och ett par år senare ett lastspår. I boken om ÖCJ liksom i Järnvägsdata tas de båda platserna upp som en och samma trafikplats, men här som två separata.

Banvakter

Banmästare

1901 - 1907
Frans Oskar Karlsson Lind, f. 1876-02-13 i Hällestad (E), död 1935-02-01 i Kisa (E).
Gift 1898 med Sofia Andersson, f. 1869 i Hällestad (E), död 1926 i Järnvägsbostäderna, Kisa (E).
Inflyttad i december 1901 från Hällestad (E).
Utflyttad i januari 1907 till Kisa (E), där han var banmästare till 1934 då han pensionerades.

1907 - 1912
Johan Edvard Lindqvist, f. 1874-10-29 i Skönberga (E), död 1955-05-17 i Brokind, Vårdnäs (E).
Gift med Ebba Karolina Petersson, f. 1883 i Kärna (E), död 1959 i Brokind, Vårdnäs (E).
Inflyttad i januari 1907 från banvaktsstuga 2 Hackefors i Landeryd (E).
Utflyttad i april 1912 till Kölefors i Kisa (E), där han var banmästare till 1929, då banmästarområdet drogs in. Därefter var han banmästare i Bjärka-Säby till 1937, då han pensionerades.

1912 - 1917
Frans Edvard Norén, f. 1872-10-03 i Bollnäs, död 1944-11-27 i Vimmerby.
Gift 1902 med Hilma Judit Lovisa Gabrielsdotter, f. 1877 i Horn (E), död 1939 i Vimmerby.
Inflyttad i juni 1912 från Korpklev i Kisa (E), där han varit banvakt sedan 1903.
Utflyttad i oktober 1917 till Vimmerby, banmästare där tills han pensionerades 1932. Han gjorde sig uppmärksammad som historisk forskare och blev till och med rådman i Vimmerby!

Banvakter

1917 - 1924
Karl Sigfrid Franzén, f. 1883-05-30 i Tjärstad (E), död 1955-08-16 i Landersborg, Tävelstad i Tjärstad (E).
Gift 1904 med Selma Vilhelmina Axelsson, f. 1878 i Pelarne (H), död 1951 i Landersborg, Tävelstad 1:9 i Tjärstad (E). Platsvakt.
Inflyttad i oktober 1917 från Kisa (E).
Utflyttad i oktober 1924 till banvaktsstuga 11 Efsinge i Tjärstad (E).

1924 - 1927
Axel Gunnar Schill, f. 1896-05-05 i Horn (E), död 1976-03-19 i Solna.
Gift 1917 med Märta Maria Frejd, f. 1894 i Hycklinge (E), död 1977 i Solna. Platsvakt.
Inflyttad i december 1924 från Vi nr 1 i Södra Vi.
Utflyttad i maj 1927 till Vimmerby.

1927 - 1949
Martin Algot Gustafsson, f. 1896-07-05 i Vist (E), död 1953-05-19 i bvst 444 Kumla, Gistad (E).
Gift 1922 med Hilma Maria Aspeqvist, f. 1895 i Slaka (E), död 1957 i Linköping. Platsvakt 1927 - 1937 (då platsen avbemannades).
Inflyttad i april 1927 från Hovetorp i Vist (E).
Utflyttad 1949 till banvaktsstugan 444 Kumla i Gistad (E).

1949 - 1951?
Anders Fritiof Andersson, f. 1891-08-23 i Kisa (E), död 1979-04-21 i Villa René, Södra Vi.
Gift 1920 med Agda Viktoria Johansson, f. 1900 i Odensvi (H), död 1983 i Oskarshamn.
Inflyttad sannolikt under 1949 från banvaktsstugan Låxbo i Södra Vi.
Utflyttad troligen under år 1951 till Villa René, Södra Vi.

Kilometertal

94,174

Signatur

Flh

Nummer

730
-

Socken

Södra Vi

Kommun

Vimmerby

Län

Kalmar

Såld

1965

Ändringsförslag till objektet Fågelhem hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: HFÖW3W