Lämna ändringsförslag

Kvicksund

Banvaktsstuga, riven 1972
(Rekarne)–(Kolbäck)
51 Kvicksund före 1924, förmodligen långt före eftersom en bild som uppges vara tagen omkring 1900 visar banvaktsstugan ombyggd i vinkel och med ytterligare en våning. Man ser här den gamla järnvägsbron i öppet läge och till höger om spåret banvaktsstugan. Det stora huset ovanför stugan är Kvicksunds hotell. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
51 Kvicksund okänt år. Stugan ligger mitt i bilden och är nu påbyggd och utbyggd åt höger. Järnvägen går på bortsidan av huset. Delförstoring av en bild ur Holger Claessons fotosamling förmedlad av Lennart Strömquist. Foto: Okänd.
51 Kvicksund omkring 1950. Järnvägslinjen går nu öster om den till- och påbyggda stugan. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
51 Kvicksund på 1930- eller 1940-talet. Delförstoring av vykort K. 616 från Axel Eliassons Konstförlag A.B., Stockholm. Foto: Okänd.

Stugan låg öster om järnvägens äldsta sträckning. Då den nya bron byggdes (öppnad 1924) drogs banan lite längre österut så stugan hamnade väster om spåret. Påståendet bygger på studier av kartor och fotografier. Möjligen kan stugan ha flyttats något åt väster i samband med att järnvägens drogs om.

Stugan som från början var envånings byggdes vid okänd tidpunkt på med ytterligare en våning och dessutom med en flygel åt höger (sett från sjön). Påbyggnaden gjordes - enligt en bild - medan vägtrafiken över sundet fortfarande sköttes med hjälp av färja, alltså före 1924.

Riven i december 1972 då den låg i vägen för arbetet med den nya bron (uppgift av Eric Henriksson).

Kilometertal

203,497

Nummer

51
46

Socken

Rytterne

Kommun

Västerås

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Kvicksund

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mI1aOo