Lämna ändringsförslag

Bro över Österdalälven

Bro över vattendrag, kvar 2019
(Rättvik)–Mora Noret–(Mora)

Anslutande bandelar

(Orsa)–(Mora Noret)–Mora

GDJ-ägda linjen Rättvik - Mora-Noret öppnades i august 1891, till Orsa ett år senare.

Järnvägen Vansbro - Mora öppnades i november 1891.

Stationerna Mora och Mora-Noret låg på var sin sida om Österdalälven utan förbindelse emellan. Förbindelsen Mora - Mora-Noret med svängbro över Österdalälven öppnades i september 1896.

Mora - Vänerns järnväg förstatligades 1917 för att ingå i Inlandsbanan och överfördes till SJ. För att erhålla genomgående linje Mora - Orsa, utan tågvändning i Mora-Noret, byggde SJ en ny bro över Österdalälven (den nuvarande klaffbron) och en anslutningslinje från en växel omedelbart norr om bron till linjen mot Orsa. Anslutningen från Mora-Noret mot Orsa lades då ned, men banvallen fick ligga kvar. Gamla järnvägsbron blev enbart landsvägsbro; den hade tidigare varit kombinerad landsvägs- och järnvägsbro.

1965 lades spår ut igen på gamla banvallen från Mora-Noret mot Orsalinjen, som togs i bruk under några månader då riksväg 70 byggdes i sin nya sträckning med ny bro över älven. I detta sammanhang byggdes även viadukten som visades på bild. Då vägbygget var klart revs växlarna till förbindelsespåret på gamla banvallen, men spåret fick ligga kvar av beredskapsskäl i flera årtionden (in på 1990-talet?).

Gamla vägbron (f.d. järnvägsbron) revs då riksväg 70 nya infart till Mora var klar.

(Denna text är i allt väsentligt skrivet 2003 som ett inlägg på Postvagnen av Lars Olof Lind).

Socken

Mora

Kommun

Mora

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Bro över Österdalälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dRÖpFo