Råtsi–Svappavaara

Bandel 7, SJ-distrikt V

Län

Norrbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1964