Lämna ändringsförslag

Rämshytte bruk lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Rämshyttan)–Idkerberget
Rämshytte bruk lastplats enligt expropriationskarta upprättad 1911 - 1912. Från Lantmäteriet Historiska kartor.

Öppnad 1912. Då var bruksrörelsen redan nedlagd. Nedlagd 1975.

Det skall enligt ortnamnsarkivet 1937 ha funnits en anhalt Gropen vid banan, 250 m nordost Bockmossens by, vilket ganska väl motsvarar läget för Rämshytte bruks lastplats. Den är inte omnämnd i Järnvägsdata.

Efter framställning från Gruv AB Dalarne beslöt BJ 1916 att anlägga ett spår från "huvudlinjen" Rämshyttan - Idberberget till gruvbolagets anrikningsverk. Enligt en spårplan delade sig spåret efter cirka 250 meter i en gren åt vänster (väster-sydväst) till anrikningsverket och en gren åt höger (nordväst) till en träkolsbrygga och en grusgrop. Det nordvästliga spåret gick till en grusgrop, senare (troligen 1925-26) drogs spåret fram till en gråbergsficka ”Zeppelinaren” vid Broheden, vilken stod i förbindelsen med gruvan vid Tuna-Hästberg med en ca 900 m lång linbana. Nivåskillnaden upp till gruvområdet var ca 80 m. ”Zeppelinaren” och linbanan slutade användas i slutet på 1940-talet.

Vid Broheden påbörjades 1945 arbeten för ett nytt centralschakt som var i full drift hösten 1959 och uttransport till järnväg och lastbil skedde härifrån. 1968 lades gruvdriften ned.

Det syd-västliga spåret gick till anrikningsverket (drift 1917-1956) samt sinterverket (drift ca.1926-1950).

Linbanan från gruvan till anrikningsverket var ca.1900 m. De kursiverade delarna av texten är skrivna av Olle Qvist.

På kartan nedan visar den nedre markeringen var växeln som skilde spåren till anrikningsverket och gruvan låg. Den övre markeringen visar spårslutet vid gruvan (Broheden).

Kilometertal

3,9

Socken

Grangärde

Kommun

Ludvika

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Rämshytte bruk lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: HÅ6ZP8