Lämna ändringsförslag

Luleluspen

Banvaktsstuga, riven före 2007
Porjus–(Gällivare)
612 Luleluspen om bilden är tagen efter 1934, i annat fall den kombinerade hållplats- och banvaktsstugan. Lägg märke till den vita stolpen med kontrollbrickor som är till för att markera att banvakten fullgjort sin besiktningsskyldighet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
612 Luleluspen sannolikt efter 1934. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Bild i SJ 1939:3, s. 273. Koordinater ungefärliga.

Ursprungligen fanns en väntsal inrymd i banvaktsstugan. Den ansågs (1934) obehövlig då den inte använts på flera år och en hållplatskur hade anordnats vid plattformen. Den ändrades därför samma år till bostadsrum.

Ur skrivelse från baningenjören vid 18 bansektionen till distriktschefen vid V distrikt i Luleå daterad den 11 januari 1935:
   Under föregående år omändrades banvaktsbostaden vid Luleluspen från ett rum och kök till två rum och kök genom att väntsalen tillagts lägenheten.
   Huset har hittills numrerats som stationshus - nr 1 - men genom förändringen har dess karaktär förändrats uteslutande till banvaktsstuga, och får jag med anledning härav anhålla om ett nytt nummer å huset ifråga.
.

Svar lämnades den 15 januari:
   Ifrågavarande banvaktsbostad skall hädanefter benämnas nr 612 Luleluspen.
   Numreringen å banvaktstugan Hippasrova ändras i samband härmed från 612 till 611
.

Kilometertal

302,989

Nummer

612

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Luleluspen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: V2U9ZK