Lämna ändringsförslag

Mickelstorp lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1949
(Pålsboda)–Hjortkvarn
Mickelstorp lastplats den 22 mars 2020. Till höger ses den gamla lastkajen dold av vissna ormbunkar. Bilden är tagen mot söder. Foto: Matts Dagerhäll.
Mickelstorp lastplats den 22 mars 2020. Den gamla lastkajen syns till vänster. Bilden tagen mot norr. Foto: Matts Dagerhäll.

Sidospår 1933 - 1949 (enligt Järnvägsdata). En ritning i Riksarkivet "Förslag till lastplats vid Mickelstorp vid km 9+020 å Pålsboda-Finspongs järnväg" har godkänts av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 31 augusti 1931. Den visar ett stickspår på banans västra sida med infart från norr, ca 165 meter långt och med en bedömd hinderfri längd om ca 100 meter. Banan ligger här i stigning mot söder 5 promille. Kilometeruppgiften avser växelns läge i linjen.

På den plats som visas på kartan nedan finns fortfarande (2020) rester av en stensatt lastkaj. Vid den tid som lastning - sannolikt av massaved - förekom ägdes marken av Skyllbergs Bruk AB.

Kilometertal

9,020

Signatur

Mp

Socken

Svennevad

Kommun

Hallsberg

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Mickelstorp lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XJEqHT