Lämna ändringsförslag

Gullbäcken, stoppställe

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
Östersund V–Jämtlands Sikås

Stoppställe 1954 - 1962. Det är oklart vad som föranlett denna trafikplats. Den låg mitt ute i skogen utan någon som helst bebyggelse i närheten.

Markeringen på kartan nedan är mycket ungefärlig och avser det vattendrag som gett stoppstället dess namn. Inga vägar eller stigar finns i området som skulle kunna ge en antydan om var stoppstället var beläget.

Kilometertal

72,1

Signatur

-

Socken

Hammerdal

Kommun

Strömsund

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Gullbäcken, stoppställe

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅåR4nR