Lämna ändringsförslag

Bro Indalsälven

Bro över vattendrag, kvar
Östersund V–Jämtlands Sikås
Bro över Indalsälven strax väster om Litsnäsets station troligen då bron är nyuppsatt 1910. Bild från Jamtlis bildarkiv. Foto: Hans Andersson, Gåxsjö.
Bro över Indalsälven strax väster om Litsnäsets station (stationshuset syns i bakgrunden) troligen då bron är nyuppsatt 1910. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ett spann med överliggande fackverk i stål, spännvidd 60,7 meter, tillverkare Motala Verkstads Nya AB.

Ur den Teknisk-Ekonomiska redogörelsen för bandelen: "Enär Indalsälven vid övergångsstället är mycket djup, i mitten ända till 15 meter under högvattenytan och vid högvatten mycket strid, har bron byggts i ett enda stort spann. Grundläggningen för landfästena, som vila på berggrund, verkställdes under förra hälften av år 1909. Bron korsar älven under en vinkel av 50 grader, varför landfästena givits en sned konstruktion, och den ena huvudregeln blivit förskjuten i förhållande till den andra... Bron nitades på våren 1910."

Kilometertal

19,960

Socknar

Ås
Lit

Kommuner

Krokom
Östersund

Län

Jämtland

Byggd

1910

Ändringsförslag till objektet Bro Indalsälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VLTeKU