Lämna ändringsförslag

Ocke hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1987
(Östersund C)–(Östersund V)–Järpen
Ocke hållplats okänt år före ca 1904. Bild från Jamtlis bildarkiv som uppger att den visar "Ocke anhalts första väntsal. Erik Petterssons d ä:s fastighet. Han drev lanthandel och förestod posten. Den övertogs av sonen Nils. Uppgifter: Ingeborg Persson, Ocke." Foto: Hans Jonsson, Ocke.
Ocke hållplats okänt år omkring 1904. Den stora bostadsbyggnaden är samma som på den första bilden. Hållplatsen har således flyttats cirka 25 meter västerut, hållplatsstugan är antingen nybyggd eller också den gamla som flyttats och byggts till med en veranda i den östra änden. Bilden är hämtad från Jamtli bildarkiv. Enligt den tillhörande bildtexten skall motivet vara "Ocke, den nyare väntsalen" med personerna Erik Pettersson och barnen Betty (1886-1971), Nils (1890-1977) och Ada (1898-1952). Med hänsyn till barnens ålder bör bilden vara tagen omkring 1904. Foto: Hans Jonsson, Ocke.
Ocke håll- och lastplats okänt år efter ca 1904. Hållplatsbyggnaden är den nya. Bild från Jamtlis bildarkiv. Foto: Hans Jonsson, Ocke.
Ocke håll- och lastplats okänt år, troligen i början av 1900-talet. Byggnaden till höger om loket skulle kunna vara en hållplatsstuga, men det syns ingen plattform eller andra anordningar för en hållplats så det kanske är ett falskt spår. Det är i vart fall inte samma stuga som förekommer på de övriga bilderna. Foto: Okänd.

Håll- och lastplats 1882, enbart hållplats 1966, nedlagd 1967 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Enligt en gammal spårplan fanns ett 201 m långt rundspår på den västra (södra) sidan av järnvägen.

Hållplatsbyggnaden låg på den östra sidan, först invid handelsman Erik Petterssons gård, därefter något 25-tal meter väster därom. Det är svårt att av bilderna sluta sig till huruvida byggnaden flyttats och om- och tillbyggts eller om det är fråga om två skilda byggnader.

Den högra markeringen på kartan nedan visar det verkliga läget för hållplatsen. Den vänstra markeringen visar ett alternativt läge, där det på en s.k. stomkarta av okänd ålder står Anht. Det är inte känt vad som föranlett denna markering.

Hållplatsbyggnaden såld och flyttad 1987, okänt vart.

Kilometertal

648,605
648,582

Signatur

Oc

Socken

Mörsil

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Ocke hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: prJgrÖ