Lämna ändringsförslag

Mällby hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Östersund C)–(Östersund V)–Järpen
Mällby håll- och lastplats omkring 1940. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Lastplats 1905-1962, hållplats från 1920-talet till 1966.

Oklart om Mällby skall betecknas som trafikplats med eller utan byggnad. På en spårplan från 1910-talet finns en mycket liten byggnad inritad på norra sidan av spåret. Den kan knappast vara större än en kur, men är betecknad med nr 1, vilket avser stationshus eller motsvarande.

Lastplatsen inrättades för det nyetablerade företaget Mattmars kalkbruk AB. 1917 såldes rörelsen till Fosfatbolaget, som använde kalken i sin tillverkning av handelsgödsel i Ljungaverk. Flera moderniseringar genomfördes fram till början av 1950-talet. I en tidningsartikel från 1957 förebådades de problem som skulle drabba verksamheten sedan flera sulfatfabriker infört effektivare produktionsmetoder som krävde mindre mängder kalk. Redan året därpå, 1958, upphörde driften i Mattmar och bruket revs några år senare. Vid nedläggningen sysselsatte bruket ett 20-tal man. (Källa Länsstyrelsen i Jämtlands län m.fl.)

Kilometertal

640,4

Signatur

Mly

Socken

Mattmar

Kommun

Åre

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Mällby hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Df2ÅvO