Lämna ändringsförslag

Rösta

Banvaktsstuga, riven före 1967
(Östersund C)–(Östersund V)–Järpen
Banvaktsstugan 331 Rösta med banvaktsparet Anders och Emma Pettersson och deras barn, på gångbron invid föräldrarna står döttrarna Anna (1898-1960) och Alma (1888-1967), på marken sitter sönerna Arvid (1892-1960), Albin (1894-1966) och Algot (1895-1965). Alla tre sönerna blev järnvägare. Bilden är tagen 1908 eller något tidigare. Den har tillhandahållits av Gunilla Bratreit, som är sondotter till ovannämnde Arvid, och förmedlats av Thomas Welander.


 Foto: Okänd.

Modell 1872 höger.

Källare kvar.

I förslag till försäljning den 19 november 1930 skriver distriktschefen till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"... får jag, sedan anbud inkommit å banvaktstugan 513 Rösta med tillhörande tomtområde å linjen Östersund-Täng, härjämte översända förslag till köpeavtal ...
Beträffande det avgivna anbudet samt fastighetens beskaffenhet m.m. får jag anföra följande.

Stugan, som består av ett rum och kök, är av medelgod beskaffenhet men dock i behov av en del reparationer. Den till stugan hörande ladugården är av äldsta typ och av dålig beskaffenhet. Det delvis uppodlade tomtområdet har en areal av c:a 2.550 kvm. Någon verklig utfartsväg finnes ej utan endast en privat väg, för vilkens utnyttjande anbudsgivaren träffat särskilt avtal.

Då det är små utsikter att få stugan mera varaktigt uthyrd, och statens järnvägar icke hava något behov av densamma, anser jag försäljning till det erbjudna priset 3.000 kronor förmånlig för statens järnvägar och anhåller förty om bemyndigande att utväxla köpeavtal i enlighet med det bifogade förslaget.

Anbudsgivaren är banvakten C.J. Nilsson, Täng, vilken inträtt i pensionsåldern."

Kungl. Maj:t godkände avtalet 1930-12-19.

Banvakter

1883 - 1894
Klas Ludvig Bäckman, f. 1854-10-12 i Svartorp (F), död 1939-01-02 i Rösta, Ås.
Gift här 1886 med Brita Karlsdotter, f. 1863 i Ås, död 1941 i Rösta, Ås.
Inflyttad ensam i mars 1883 från Svartorp (F).
Utflyttad i oktober 1894 till Östersund.

Återkommer i januari 1913 som f.d. banmästare från Undersåker till Rösta nr 3 Nyhem i Ås.

1901 - 1923
Anders Gustaf Pettersson, f. 1860-12-21 i Hyltinge (D), död 1939-11-10 i Södertälje.
Gift 1886 med Emma Gustava Johansdotter, f. 1861 i Mönsterås (H), död 1935 i Blida, Södertälje.
Inflyttad i mars 1901 från Burträsk (AC).
Utflyttad i december 1923 till Södertälje sfs.

Efter makarna Petterssons avflyttning beboddes stugan till 1926 av deras yngsta dotter Anna Hildur Maria och hennes man banarbetaren Rudolf Einar Backman. Därefter såldes stugan till förre banvakten Karl Johan Nilsson i Ösa nr 3, Ås som med sin hustru Anna Paulina flyttade in 1930. Han avled här 1940 och hustrun 1946 i Ånge (Y).

Kilometertal

595,326

Nummer

513
331

Socken

Ås

Kommun

Östersund

Län

Jämtland

Byggd

1882

Ändringsförslag till objektet Rösta

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8ipDåj