Lämna ändringsförslag

Vattnäs hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Orsa)–(Mora Noret)–Mora
Vattnäs hållplats omkring 1975, foto mot söder. Foto: Stig Mohlin.
Vattnäs hållplats (uppgiften om när bilden är tagen och av vem har gått förlorad. Fotografen ombeds höra av sig). Foto: Okänd.

I Olle Anderssons efterlämnade anteckningar står: "Vaktstugorna 40 Vattnäs och 41 Holen hade vardera två lägenheter och tjänstgjorde även som hållplatser." Det har sålunda funnits en möjligen kombinerad banvakts- och hållplatsstuga här. Till dess säkra uppgifter föreligger om stugans eventuella uppgift för trafiktjänsten redovisas den och hållplatsen som separata objekt.

På Uppgift rörande fast egendom inom 16 bs 1938 kan man svagt ana en senare gjord anteckning: "Slopad 194x". Så förmodligen är anledningen till att någon stuga eller stugtomt inte ens kan anas på flygbild år 1955 i kartbild.com helt enkelt att den rivits tidigt. I stället har en hållplatskur tillkommit, placerad på banans östra sida norr om vägövergången. På motsvarande flygbild omkring 1976 är kuren borta.

Rasmus Axelsson skriver 2021-03-28 att på platsen som visas på kartan nedan "finns en jordkällare av samma modell som finns vid de förmodade banvaktstugorna vid Norelund och Holen, och troligen har banvaktstugan Vattnäs legat där men den är riven". Denna plats ligger omkring 375 meter söder om hållplatsens läge enligt ekonomiska kartan. Om banvaktsstugan legat här är sålunda uppgifterna om dess funktion som hållplatsstuga inte korrekt.

Kilometertal

226,359
93,43

Signatur

Vtn

Socken

Mora

Kommun

Mora

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Vattnäs hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: sYVG6å