Lämna ändringsförslag

Holen hp

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2023
(Orsa)–(Mora Noret)–Mora
Holen hållplats med kombinerad hållplats- och banvaktsstuga 1931. I förgrunden till höger ser man två kontrollbrickor märkta med siffran 1, vilka användes av banvakten för att visa att han fullgjort sitt besiktningsåliggande. Notera den storvuxna hunden på plattformen, lika hög som räcket. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Holen "banvaktsstuga med väntrum" okänt år. Bilden hämtad från Facebook. Foto: Okänd.
Holen hållplats den 28 maj 2008. Foto: Jonny Goude.

Olle Andersson har i sina efterlämnade dokument noterat att "Vaktstugorna 40 Vattnäs och 41 Holen hade vardera två lägenheter och tjänstgjorde även som hållplatser."

Nr 46 1892-98, nr 41 1898-1918(?).

Banmästaren bodde här till 1916-12-31, därefter i Orsa.

Kilometertal

231,306
98,742

Signatur

Hle

Nummer

634-635
663
603
41
46

Socken

Orsa

Kommun

Orsa

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Holen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PuNDb0