Lämna ändringsförslag

Tappudden lp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Orsa)–Göringen–Voxna

Bispår till Tappuddens sågverk. Koordinaterna avser växelns läge i huvudspåret.

Järnvägsdata anger att trafikplatsen till 1948 hette Tappuddens såg, sig, Tpå och att den tidigare hetat Furudals ångsåg.

En handling i Riksarkivet 1930 anger kortfattat:
"Furudals ångsåg ändrat till Ore älv lp". Så det verkar som om platsen haft fyra namn.

Enligt Järnvägsdata verkar det vara fråga om två olika lastplatser: Furudals ångsåg > Tappuddens såg > Tappudden vid km 87,0 nedlagd 1992 resp. Ore älv vid km 86,6 1931-1934. Det är något som inte stämmer.

Enligt en spårplan från 1927 fanns vid km 86,563 en växel varifrån ett 160 m långt stickspår utgick västerut på huvudspårets södra sida. Spåret slutade vid en lastbrygga. 90 m längre västerut utgick ett spår mot nordväst till Tappuddens sågverk.

Den 15 februari 1934 bestämde Kungl. Järnvägsstyrelsen att lastplatsen Ore älv, varmed avsågs det östligaste stickspåret på banans södra sida, skulle slopas samt spår och växel borttas. Lastplatsen hade då inte använts sedan 1930. Furudals Sågverksaktiebolag hade inget att erinra.

Kilometertal

86,641

Signatur

Tpu

Socken

Ore

Kommun

Rättvik

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Tappudden lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FO4ÖO7