Lämna ändringsförslag

Skattungsjön hlp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad
(Orsa)–Göringen–Voxna

Tillkom omkring 1902 som håll- och lastplats, omkring 1960 upphörde godstrafiken och 1966 all trafik.

Det fanns ett rundspår med ca 70 meters fri längd på norra sidan av spåret. Öster om rundspåret och på samma sida av banan verkar enligt spårplan ha funnits en liten byggnad. Kilometertalet 92,888 hänför sig till denna byggnad, så uppenbarligen har den en gång ansetts som stationsbyggnad. På spårplanen som är daterad 1936 saknar den emellertid varje form av beteckning och kilometertalet är angivet till 92,972 vilket är mitten av rundspåret.

Vid rundspåret fanns en kolbrygga och här anslöt också en några hundra meter lång decauvillebana från sjön Skattungen. Det framgår inte av spårplanen hur omlastning av gods (timmer?) mellan banorna gick till.

Det ca 46000 kvm stora markområdet mellan trafikplatsen och sjön såldes 1934 för 3000 kr till R.E Eriksson, Orsa som redan arrenderade delar av området och avsåg att där uppföra sågverk och driva sågverksrörelse.

Kilometertal

92,888
92,972

Signaturer

Skö
Skh

Socken

Orsa

Kommun

Orsa

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Skattungsjön hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Ö6RMåV