Lämna ändringsförslag

Göringen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Orsa)–Göringen–Voxna

Anslutande bandelar

(Göringen)–Dalfors

Göringen station omkring 1905, till höger första stationshuset, till vänster banmästarstugan. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Göringen station den 27 april 2007. Foto: Jonny Goude.
Göringen station den 27 april 2007. Foto: Jonny Goude.
Göringen station den 22 augusti 2017. Foto: Bengt Gustavsson.
Göringen station den 27 april 2007. Foto: Jonny Goude.
Göringen station den 27 april 2007. Foto: Jonny Goude.
Göringen station den 27 april 2007. Foto: Jonny Goude.
Göringen station sedd i västlig riktning den 22 augusti 2017. Foto: Bengt Gustavsson.
Göringen station den 22 augusti 2017, fotoriktning österut. Foto: Bengt Gustavsson.
Göringen station, baksidan av stationshuset vetter mot bibanan till Dalfors den 22 augusti 2017. Foto: Bengt Gustavsson.
Göringen station, forna utfarten mot Dalfors den 22 augusti 2017. Det kvarliggande spåret är ett utdragsspår från ”Dalforssidans” lilla bangård. Utfarten mot Dalfors gick omedelbart till höger om detta spår (syns som skogsväg på bilden). Foto: Bengt Gustavsson.
Göringen station den 22 augusti 2017. Godsboden som även ska ha gett plats åt en WW-buss för ersättningstrafiken efter Dalforsbanans nedläggning.

 

 Foto: Bengt Gustavsson.

Till 1901 benämnd Dalfors.

Under det första året fanns det bara en hållplatskur vid stationen och det var banvakten som skötte stationsgöromålen.

1901 uppfördes det första stationshuset som var den så kallade Separatorpaviljongen från Gefleutställningen samma år.

Den 1 februari 1920 togs det nuvarande stationshuset i bruk. Den gamla paviljongen var då i så dåligt skick att den inte ansågs värd att kostas på. Huset utannonserades till salu i lokaltidningarna till ett lägsta pris av 300 kr. (Uppgifter från boken Göringen-Dalfors, tretusentvåhundra meter järnvägshistoria.) Byggnaden är ett s.k. utvecklingsbart stationshus (mindre typen). Ett likadant finns i Överberg.

Stationshuset (eller hela stationsområdet?) ägs eller förvaltas av Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg.

Kilometertal

69,723

Signaturer

Grn

Socken

Ore

Kommun

Rättvik

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Göringen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mElkeD