Lämna ändringsförslag

Tybble

Banvaktsstuga, riven 1973–2000
(Örebro S)–(Pålsboda)–Hjortkvarn
NÖJ 1 Tybble 1911 med banvakten Johan Reinhold Johansson, hustrun Nanny Adolfina samt sönerna Johan Einar Emanuel och Karl Uno Harry. Järnvägen går till vänster utanför bilden parallellt med husets långsida. Bilden kommer från Örebro läns museum. Foto: Okänd.
980 Tybble 1970. I bakgrunden ses Enbuskabacken, ett av Närkes största forntida gravfält med omkring 160 gravar. Den något beskurna bilden kommer från Örebro läns museum. Foto: Per-Olov Blom.

Även benämnd Brickebacken.

Stugan låg vid korsningen med gamla Norrköpingsvägen (i den nordvästra kvadranten) och med långsidan mot järnvägen, vilket var ovanligt för denna typ av stuga.

Kilometertal

26,627

Nummer

980
1

Socken

Almby

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Tybble

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 04jY3l