Lämna ändringsförslag

Skråmsta hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Örebro S)–(Hidingebro)

Distriktschefen (I distriktet) tillskriver i oktober 1930 Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Distriktschefen har haft för avsikt att under nästkommande år låta uppsätta en hållplatskur vid Skråmsta å linjen Örebro södra - Karlslund. Emellertid disponerar statens järnvägar ej område tillräckligt och har därför underhandlingar förts med ägaren som är villig sälja ett område om 450 kvm. enligt närlagda skiss för 450 kronor.

Då lämpligare plats ej finnes och priset anses skäligt får distriktschefen anhålla om att området må få köpas och att medel för köpet ställes till förfogande."

Medel beviljades och skulle utbetalas så snart området befriats från inteckningar som besvärade stamfastigheten. Hur ärendet slutligen avslutades är inte känt, men då relaxation dröjde flera år beslutade SJ att betala 3% ränta på köpeskillingen till dess den kunde utbetalas, dock längst till 1940.

Kilometertal

225,770

Signatur

Sks

Socken

Adolfsberg

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Skråmsta hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÖV2far