Lämna ändringsförslag

Karlslund hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
(Örebro S)–(Hidingebro)
Karlslund station omkring 1900. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Karlslund station någon gång på 1930-talet före 1937. Till vänster ses spåret till Karlslunds kvarn invid Svartån, troligen rivet i slutet av 1930-talet. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Karlslund station på 1060-70-talet  Foto: Lennart Klint.

Från stationens östra ände utgick ett sidospår till Karlslunds gårds kvarn invid Svartån. Spåret finns med på den andra bilden ovan, men måste ha rivits då den stora fabriksbyggnaden på bangårdens norra sida anlades. Den användes för tillverkning av halmbaserade byggnadsplattor ("Stramit") enligt ett patent av Karlslunds gårds ägare Theodor Wright. Fabriken övertogs 1942 av Lantmännen vilket bör betyda att den anlagts och spåret rivits senast mot slutet av 1930-talet.

Kungl. Järnvägsstyrelsen beslutade 1930 på förslag av distriktschefen att Karlslunds station skulle ändras till obemannad håll- och lastplats medan Lindbacka håll- och lastplats skulle byggas ut till station.

Till salu 2022.

Kilometertal

227,322
5,301

Signatur

Kld

Socken

Längbro

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Såld

1943

Ändringsförslag till objektet Karlslund hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: tMDaNG