Lämna ändringsförslag

Västra Via

Banvaktsstuga, kvar 2017
(Örebro S)–(Hidingebro)
290 Västra Via. Foto: Rasmus Axelsson.

Ur skrivelse 1935-06-03 från distriktschefen ( I distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvakterna K.H. Söderberg och K. Svensson hava inlämnat anbud å köp av de av dem bebodda banvaktstugorna n:r 290 å linjen Vintrosa-Hidingebro resp. n:r 299 å linjen Mullhyttemo-Svartå jämte tillhörande mark och uthus.

Båda stugorna äro av den å linjen Örebro S.-Svartå vanliga typen, innehållande 2 rum och kök med små golvytor - 14,5, 7,8 och 7,5 kvm. Stugorna äro liksom tillhörande uthus - även innehållande ladugård - underhållna i ordinärt skick. Å vardera tomtområdet finnes ett 10-tal fruktträd och 500-600 kvm. jordfruktsland. Tillgång till elektrisk ström saknas. De fastställda årshyrorna utgöra 264 kronor pr stuga.

Vid stugan n:r 290 är en del av den förutvarande tomten tagen i anspråk för den nya järnvägslinjen, vilken, i samband med byggandet av ny landsväg, flyttats bakom stugan. En del av gamla banområdet skulle i stället medfölja i försäljningen. Som utfartsväg kan gamla landsvägen begagnas.

Stugan n:r 299 är belägen vid allmän väg.

För vardera av stugorna bjudes i ett för allt 2.500 kronor, vilket är samma pris, som ernåddes vid försäljningen för några år sedan av den liknande stugan n:r 296.

Då stugorna icke äro behövliga för banbevakningen och de bjudna beloppen är antagbara, får distriktschefen härmed anhålla om bemyndigande att träffa avtal om stugornas och markområdenas försäljning i enlighet med närslutna förslag till sådana avtal."

Kilometertal

240,304
18,283

Nummer

290
347

Socken

Vintrosa

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Västra Via

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: XnO9hZ