Lämna ändringsförslag

Gräveby

Banvaktsstuga, kvar 2017
(Örebro S)–(Hidingebro)
Gräveby banvaktsstuga 2004. Foto: Rasmus Axelsson.

Även Gräve.
Distriktschefen (I distriktet) tillskrev 1936-01-09 Kungl. Järnvägsstyrelsen angående försäljning av denna stuga:

"I banvaktsstugan nr. 287 Gräve vid Gräveby boende banvakt A. Th. Tholin, vilken avgår ur tjänst den 1 nästkommande mars, har begärt att få köpa stugan jämte marken. Banvakt Tholin är sträckvakt, men kommer bevakningen vid Tholins avgång att övertagas av annan å sträckan boende vakt, vadan stugan ifråga sedermera icke erfordras för banbevakningen.

Stugan är av den å linjen Örebro S. - Svartå vanliga typen, inrymmande 2 rum (blyertsant: 8 och 15 kvm), och kök (blyertsant: 7 kvm) med små golvytor. Till stugan beräknas höra ett c:a 3000 kvm stort tomtområde, som till större delen utgör rotfruktsland. Vidare finnes uthus med ladugård samt fristående källare och brunn, allt underhållet i ordinärt skick. För stugan som tjänstebostad är en årshyra av 273 kronor fastställd.

Banvakt Tholin bjuder ett pris av 3.000 kronor för mark och stuga, vilket är 500 kronor mer än som betalades för de under år 1935 sålda liknande stugorna n:ris 290 (blyertsant: c:a 2320 kvm) och 299 (blyertsant: c:a 3800 kvm), men förklarligt med hänsyn till det bättre läget.

Då det erbjudna priset är antagbart och markområdet icke kan förväntas bliva erforderligt för utvidgning av Gräveby håll- och lastplats, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om markens och stugans försäljning i enlighet med här närslutna förslag till sådant avtal."

Begärt bemyndigande lämnades omedelbart, "dock ifrågasätter styrelsen om icke områdets längd i västra änden bör minskas med omkring 15 meter". Sådan minskning vidtogs då slutligt avtal upprättades. Det sålda markområdet omfattade ca 2700 kvm.

Kilometertal

231,058
9,037

Nummer

287
344

Socken

Gräve

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Byggd

1902

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Gräveby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: JwOI2s